title
Experimental and Analytical Modelling of Pelvic Motion
Vaagna liikumise eksperimentaalne ja analüütiline modelleerimine
author
Žigailov, Sergei
publisher
TUT Press
TTÜ kirjastus
defence date
identifier
ISSN 1406-4758
ISBN 978-9949-23-997-9 (publication)
ISBN 978-9949-23-998-6 (pdf)
language