title
Laoliikumiste tuvastamine ja jälgimine turvakaamerate abil
Inventory Movement Tracking Using Video Surveillance System
author
Vipper, Ivar
description
magistritööd
master's theses
defence date
language