title
Tartu ühistranspordiliinide sujuvuse uurimine
Accuracy of public transport in the city of Tartu
author
Kuusik, Gert
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
defence date
language
rights
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö. Lõputööga on võimalik tutvuda teaduskonnas/asutuses kohapeal
Restricted access. Available at academic unit, please contact staff for more information