title
Traaterosioonlõikusel valmistatud tööriistade eeltöötlus PVD pindamisel
Pre-treatment of wire EDM cut tools before PVD coating
author
Kurissoo, Liisa
keywords
traaterosioonlõikus
mikroabrasiivtöötlus
wire EDM cut
micro abrasive blasting
supervisor
Adoberg, Eron
defence date
language