title
Eesti elektroonikatööstusettevõtete ekspordistrateegiad ja -võimalused
Export strategies and opportunities among Estonian companies of electronics manufacturing
keywords
ekspordistrateegia
ettevõtete rahvusvahelistumine
ekspordi takistused
Eesti Elektroonikatööstusettevõtete Liit
export opportunities
Estonian Electronics Industries Association
defence date
language
rights
Lõputöö kättesaadav TTÜ arvutivõrgus
Accessible from the TUT network only