title
Asendatud alkülideenmalononitriilide süntees ja rakendus asümmeetrilises sünteesis
Synthesis of substituted alkylidenemalononitriles and application of these in asymmetric synthesis
author
Martõnov, Harry
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
defence date
language
rights
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö
Lõputööga on võimalik tutvuda teaduskonnas/asutuses kohapeal