pealkiri
Asendatud alkülideenmalononitriilide süntees ja rakendus asümmeetrilises sünteesis
Synthesis of substituted alkylidenemalononitriles and application of these in asymmetric synthesis
autor
Martõnov, Harry
märksõnad
alkülideenmalononitriil
tsüklopentaan-1,2-dioon
alkylidenemalononitrile
cyclopentane-1,2-dione
kirjeldus
Lühikokkuvõte
Abstract
juhendaja
Silm, Estelle
kaitsmiskuupäev
keel
õigused
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö
Lõputööga on võimalik tutvuda teaduskonnas/asutuses kohapeal