title
Personalijuhtimise osatähtsus töötajate korruptiivse käitumise ärahoidmisel tehnoülevaatuspunktide näitel
The importance of human resources (HR) management in preventing corruptive behaviour of employees upon the example of periodic technical inspection stations
author
Amelkin, German
keywords
korruptiivse käitumise ennetamine
avaliku ülesande delegeerimine
sõidukite tehnoülevaatuse
preventing corruptive behaviour
delegating public law functions
technical inspection of vehicles
supervisor
defence date
language