title
Õisu mõisa peahoone katusekonstruktsioonide tehnilise seisukorra hindamine ja restaureerimise-renoveerimise esimene etapp
Assessment of the Technical Condition of the Õisu Manor’s Roof and the First Phase of Restoration and Renovation
author
Järvekülg, Janno
supervisor
defence date
language