title
Uus meedia ligipääsu kättesaadavus eraisikutele: eraelu õiguslik raamistik uues massimeedias ja erinevate osapoolte vastutus
Availability of new media access for any private person: privacy regulation in new mass media and responsibility of different actors
author
Murtazina, Kamilja
defence date
language