pealkiri
Uus meedia ligipääsu kättesaadavus eraisikutele: eraelu õiguslik raamistik uues massimeedias ja erinevate osapoolte vastutus
Availability of new media access for any private person: privacy regulation in new mass media and responsibility of different actors
autor
Murtazina, Kamilja
märksõnad
kaitsmiskuupäev
keel
  • Juurdepääsu piirang: TalTechi arvutivõrgu kasutajale.