title
Estonia kaevanduse tootmistehnika haldamise protsessi täiustus laadurveokite näitel
Improvement of Estonia mine machinery management system on base of underground loaders
author
Belov, Aleksandr
description
Lühikokkuvõte
Abstract
defence date
language
rights
Konfidentsiaalne lõputöö. Lõputööga ei ole võimalik tutvuda teaduskonnas/asutuses kohapeal
Confidential thesis. Not available at academic unit