title
Sõiduohutusest lähtuvad sõidusimulaatorstendide hindamiskriteeriumid
Criterias of the driving simulators estimation based on driving safety
author
Saaroja, Siim
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
defence date
language
rights
piiratud ligipääs
limited access