title
Printsiibid proaktiivse ja personaalse one-stop-shop teenuse disainimiseks vähenenud töövõimega inimestele Eestis
Principles for Designing a Proactive and Personalised One-Stop-Shop Service for People with Reduced Work Ability in Estonia
author
Männik, Maarja
defence date
language