title
Logistika kui teenuse kvaliteet ja kliendi rahulolu parandamine Stora Enso konteinerlogistika teenusekeskuste näitel
Logistics Service Quality and Improving Customer Satisfaction on the Example of Stora Enso Container Logistics Service Centers
keywords
supervisor
defence date
language
rights
Lõputöö kättesaadav TTÜ arvutivõrgus
Accessible from the TUT network only