title
Infotehnoloogia rakendamine terviseinfo edastamiseks uuringu 1000 esimest päeva näitel
The use of information technology in transmission of health information based on the study The First 1000 Days
author
Kirmet, Janne
defence date
language
rights
Lõputöö kättesaadav TTÜ arvutivõrgus
Accessible in TTÜ network