title
Kliendi lahkumise ennustamine Starman AS näitel
Predicting customer churn on the example of Starman PLC
author
Jalakas, Anete
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
study program
defence date
language
rights
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö. Lõputööga ei ole võimalik tutvuda teaduskonnas kohapeal
Restricted access. Not available at academic unit