title
Liitium-polümeer aku balansseerimise ja pideva laadimise juhtsüsteem
Lithium-polymer battery balancing and continuous charging control system
keywords
LiPO aku
tark laadija
roboti aku
LiPO battery
smart charger
robot battery
supervisor
defence date
language