title
Tööandja brändi vajalikkus, strateegilised tegevused ja kasu: Eesti Unistuste Tööandja 2014 ettevõtete uuring
The Employer Brand Necessity, Strategic Activities and Basic Benefits: Study about Companies from Estonian Dream Employer 2014 Competition
author
Lees, Liisa-Maria
defence date
language