title
Hüdroksümetüülfurfuraali sisaldus mees ja kuumutamise mõju sellele
Hydroxymethylfurfural content in honey and the effect of heating on that
author
Kolesnikov, Aleksandr
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
defence date
language
rights
piiratud ligipääs
limited access