title
Õendusjuhtide tööelu kvaliteet SA Põhja-Eesti Regionaalhaigla näitel
Quality of working life of the nursing leaders on the example of the North Estonian Medical Centre
author
Marran, Diana
keywords
õendusjuht
suhted tööl
töö tempo
töö tasu
töö iseloom
töö keskkond ja -ohutus
quality of working life (QWL)
nursing leaders
relationships at work
work related requirements
work tempo
work nature
working environment and -safety
defence date
language