title
Autojuhtide kiiruskäitumist mõjutavad faktorid maanteedel
Factors that influence drivers speed behavior on roads
author
Vaheoja, Erkki
keywords
keskmised sõidukiirused
average speed
traffic cameras
description
Lühikokkuvõte
Abstract
defence date
language
rights
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö. Lõputööga on võimalik tutvuda teaduskonnas/asutuses kohapeal
Restricted access. Available at academic unit, please contact staff for more information