title
Tajutud efektiivsus Eesti virtuaalsetes meeskondades: seosed usalduse, meeskonnale pühendumuse ja tõhusususe uskumustega
Perceived effectiveness in Estonian virtual teams: relationships with trust, team commitment and efficacy beliefs
author
Tali, Anneliis
keywords
virtuaalsus
tõhusususkumused
virtuality
efficacy beliefs
supervisor
defence date
language