title
Tehnilis-majanduslikud võimalused ärihoone küttesüsteemi üleviimiseks vedelkütuselt gaaskütusele Neste Oil AS büroohoone näitel
Technical-economical analisys for business building heat system conversion from liquid fuel to natural gas according to Neste Oil Ltd office
supervisor
defence date
language