title
Raamatupidaja töö kvaliteedi parendamine (Ülemiste Raamatupidamisbüroo OÜ näitel)
Improvement of the quality of accountant`s work (based on the example of Ülemiste Raamatupidamisbüroo OÜ)
author
Laup, Kaidi
supervisor
defence date
language