title
Töökoha ergonoomika mõju konkreetsele tootmisliiinle käsimonteerimise tootmisliini näitel
Effects of workplace ergonomics on specific production line based on manual assembly line excample
author
Poznahirko, Jan
description
Lühikokkuvõte
Abstract
defence date
language
rights
Konfidentsiaalne lõputöö. Lõputööga ei ole võimalik tutvuda teaduskonnas/asutuses kohapeal
Confidential thesis. Not available at academic unit