title
Uute töötajate sotsialiseerimine ja psühholoogiline lepe Tartu ülikooli näitel
Socialization and psychological contract of new employees of University of Tartu
author
Priks, Berit
defence date
language