title
Kõrgharidusega naiste töömotivatsioon ja võimalused Eesti tööturul peale ametliku pensioniea saabumist
Motivation for work and opportunities of Estonian labor market for women with tertiary education reaching their legal retirement age
author
Lääts, Vivian
keywords
kõrgharidusega naised
tööturuvõimalused
retirement-aged women with tertiary education
labour market opportunities
supervisor
defence date
language