pealkiri
Kõrgharidusega naiste töömotivatsioon ja võimalused Eesti tööturul peale ametliku pensioniea saabumist
Motivation for work and opportunities of Estonian labor market for women with tertiary education reaching their legal retirement age
autor
Lääts, Vivian
märksõnad
kõrgharidusega naised
tööturuvõimalused
retirement-aged women with tertiary education
labour market opportunities
kaitsmiskuupäev
keel