title
Läbipõlemise ja seda mõjutavate tegurite uuring Eesti veterinaarmeditsiini valdkonnas
Research of emotional burnout and its affecting factors in Estonian veterinary medicine field
author
Remizova, Maria
keywords
depersonalisatsioon
Maslach-Burnout-Inventory-küsimustik
läbipõlemise süstemaatiline indeks (LSI)
depersonalisation
working behaviour
MBI-test
burnout’ systematic index
supervisor
defence date
language
rights
Lõputöö kättesaadav TTÜ arvutivõrgus
Accessible in TTÜ network