title
Töötuna arvelevõtmise protseduuri kaardistamine ja analüüs Eesti töötukassa saaremaa osakonna näitel
Unemployment resgistration process maping, analysing and amendatory in Estonian unemployment Insurance Fund example
author
Vaiksaar, Karina
keywords
vaatlus
mäluprotsessid
mõjutusuuring
töötuna arvelevõtmine
observation
memory process
unemployment registration
customer service quality
supervisor
Reimaa-Lepik, Ave
defence date
language