pealkiri
Töötuna arvelevõtmise protseduuri kaardistamine ja analüüs Eesti töötukassa saaremaa osakonna näitel
Unemployment resgistration process maping, analysing and amendatory in Estonian unemployment Insurance Fund example
autor
Vaiksaar, Karina
märksõnad
vaatlus
mäluprotsessid
mõjutusuuring
töötuna arvelevõtmine
observation
memory process
unemployment registration
customer service quality
juhendaja
Reimaa-Lepik, Ave
kaitsmiskuupäev
keel