title
Hilinenud tarnete juurpõhjused Hitachi ABB Power Grids Vaasa transformaatorite tehases
Root causes of late deliveries in Hitachi ABB Power Grids Vaasa transformers factory
keywords
Hitachi ABB Power Grids
on time delivery
description
Lühikokkuvõte
Abstract
defence date
language
rights
Tähtajalise juurdepääsupiiranguga lõputöö. Täistekst avalikustatakse 13.01.2026