title
Ühise hooldusõiguse täielik ja osaline lõpetamine
Full and partial termination of shared parental responsibility
supervisor
defence date
language
rights
Lõputöö kättesaadav TTÜ arvutivõrgus
Accessible in TTÜ network