title
Mehitamata pagasiveoki kontseptsiooni analüüs Tallinna Lennujaama näitel
Concept analysis of autonomous baggage dolly on the example of Tallinn Airport
author
Kallaste, Merili
keywords
utonoomne sõiduk
maapealne teenindus,
ground handling
breakeven analysis
supervisor
defence date
language