title
Disain patsiendikeskse südametransplantatsiooni teekonna suunas. Mitmetasandilised tugivõrgustikud patsiendi võimestamiseks
Design for patient-centered heart transplant
author
Tagger, Regina
supervisor
Kullaste, Riin
defence date
language