title
Kvaliteediringis osalemise mõju töötajate emotsionaalsele pühendumisele ja psühholoogilisele võimestatusele väikeettevõtte näitel
The effect of participation in a quality circle on the affective commitment and psychological empowerment of employees on the example of a small company
author
Suurvarik, Sigre
supervisor
defence date
language