title
Üksikelamu projekteerimine ja kandeelementide arvutus
Residental building design and loadbearing elements calculation
author
Poom, Indrek
description
Lühikokkuvõte
Abstract
defence date
language
rights
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö
Lõputööga on võimalik tutvuda teaduskonnas/asutuses kohapeal