title
Töölaudade broneerimise süsteemi prototüübi analüüs ja arendamine lähtudes kasutajamugavusest ja -kogemusest Eesti Energia AS näitel
Desk booking system prototype analysis and development based on user comfort and user experience on the example of Eesti Energia AS
author
Saadi, Kerttu
Tamm, Merili
supervisor
defence date
language