pealkiri
Töölaudade broneerimise süsteemi prototüübi analüüs ja arendamine lähtudes kasutajamugavusest ja -kogemusest Eesti Energia AS näitel
Desk booking system prototype analysis and development based on user comfort and user experience on the example of Eesti Energia AS
autor
Saadi, Kerttu
Tamm, Merili
juhendaja
kaitsmiskuupäev
keel