title
Ümarmudila (Neogobius melanostomus) väärindamise võimalused inimtoiduks
Valorisation of round goby (Neogobius melanostomus) to produce fish products for human consumption
description
Lühikokkuvõte
Abstract
defence date
language
rights
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö
Lõputööga ei ole võimalik tutvuda teaduskonnas/asutuses kohapeal