title
Erasektori kaasamise võimaused riigikaitseliste ülesannete täitmisel
Opportunities for private sector involvement in national defense tasks
author
Veevo, Kerstina
supervisor
Kits, Olivar
defence date
language