title
Mehitamata õhusõiduki süsteemide arendus ja optimeerimine
Systems development and optimization for an unmanned aerial vehicle
author
Heering, Siim
keywords
telikud
piloodivaatekaamerad
unamnned aerial vehicle
landing gears
pilot´s camera system
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
defence date
language
rights
Konfidentsiaalne lõputöö. Lõputööga on võimalik tutvuda teaduskonnas/asutuses kohapeal
Restricted access. Available at academic unit, please contact staff for more information