title
Kaugklientide registreerimine finantsorganisatsioonis
Remote registration of clients in financial organization
author
Lazarev, Vladimir
keywords
isiku tuvastamine
panga klient
reaalajas infovahetus
signaali vahetus
personal identification
legal regulation
bank customer
recording
real-time communications
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
Pokrovski, Maxim; Piho, Gunnar
study program
defence date
language
rights
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö. Lõputööga ei ole võimalik tutvuda teaduskonnas kohapeal
Restricted access. Not available at academic unit