title
Töötajate ja juhtkonna ootused siseveebile ja selle roll sisekommunikatsioonis Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi näitel
The employee´s and management´s expectations on intranet and it´s role in internal communication in the basis of Ministry of Economic Affairs and Communications
author
Markii, Kristel
supervisor
defence date
language