title
Organisatsioonikultuuri hindamine Sihtasutuses KredEx
Assessment of organizational culture in KredEx Foundation
defence date
language
rights
Lõputöö kättesaadav TTÜ arvutivõrgus
Accessible in TTÜ network