title
Oluline investeering kui sui generis õiguse tekkimise eeldus
Substantial Investment as a precondition for the database Sui generis rights
author
Lepik, Berly
keywords
supervisor
defence date
language
rights
Lõputöö kättesaadav TTÜ arvutivõrgus
Accessible in TTÜ network