title
Personaliüksuse roll, competentsid ja nende vastavus ärijuhtide ootustele ABB Baltikumi näitel
Human Recource function role, competences and their conformity with Business Managers expectations based on ABB Baltics
author
Sirel, Maio
keywords
personalitöö kompetentsid
personalifunktsioon
HR competences
HR function
description
Lühikokkuvõte
Abstract
defence date
language
rights
Tähtajalise juurdepääsupiiranguga lõputöö. Täistekst avalikustatakse 08.06.2026
Lõputööga on võimalik tutvuda teaduskonnas/asutuses kohapeal
Embargoed until 08.06.2026. Available at academic unit, please contact staff for more information