title
Töökeskkond ja töörahulolu avatud ja suletud kontoris
Job satisfaction and working environment in open-plan and enclosed private offices
author
Salundi, Katreen
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
defence date
language
rights
Tähtajalise juurdepääsupiiranguga lõputöö. Täistekst avalikustatakse 07.06.2019
Lõputööga on võimalik tutvuda teaduskonnas/asutuses kohapeal
Embargoed until 07.06.2019. Available at academic unit, please contact staff for more information