title
Inaktiivse pärmi kasutamine lihatoodetes
Use of Inactivated Yeast in Meat Products
keywords
singid
toorvorstid
küpsetuskadu
inactivated yeast
emulsified sausages
restructured ham
sausages
cooking loss
description
Lühikokkuvõte
Abstract
defence date
language
rights
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö
Lõputööga ei ole võimalik tutvuda teaduskonnas/asutuses kohapeal